П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Председател  
 Председател

Административен ръководител – Председател на Военен съд - Пловдив е
полковник Асен Найденов Шопов


Образование:  Висше юридическо -  “Бургаски свободен университет” – Бургас, Юридически факултет , специалност „Право”  - 1996 год.

                                 Професионален стаж:
                                 1996-1997 г. – съдебен кандидат във Военен съд – Пловдив
                                 1997- 1999г. – младши съдия във Военен съд  - Пловдив
                                 1999- 2001г. – следовател във Военно - окръжна прокуратура – Пловдив
                                 2001- 2010 г.– военен съдия във  Военен съд – Пловдив
                                 2010- 2014г. – Зам.-председател Военен съд – Пловдив
                                 От 17.10.2014 г. Председател Военен съд – Пловдив

                    Повишен в ранг „Съдия във Върховен касационен съд”, "Съдия във Върховен административен съд"гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР