П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    ЧНД 2019  
 Постановени съдебни актове по частни наказателни дела през 2019 г. от Военен съд - Пловдив
ЧНД 2019 година

 Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

чнд 123/2018

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:     подп. Влашева

 Определение №7 от 22.01.2019 г.

чнд 38/2019

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:     полк. Шопов

 Определение №19 от 22.04.2019 г.

чнд 42/2019

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК Военен съдия:     полк. Катрев Определение №22 от 11.06.2019 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР