П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    АНД 2019  
 Постановени съдебни актове по административни наказателни дела през 2019 г. от Военен съд - Пловдив
АНД 2019 година

Съдебни актове  

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления  

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

 анд 117/2018

Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.345, ал.2, ... и чл.78a  НК 

Военен съдия:    полк. Катрев

Решение №1  от 10.01.2019 г. Мотиви  от 11.01.2019 г. 

анд 120/2018

Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343, ал.1, б."б", алт.2... и чл.78a  НК 

Военен съдия:    подп. Влашева

Решение №2  от 15.01.2019 г. Мотиви  от 15.01.2019 г. 

 анд 24/2019
           Гл. XI. Oбщоопасни пресъпления - чл.345, ал.2, вр., ал. 1 НК
     Военен съдия:     
       капитан Луков
   Решение №3  от 
    11.04.2019 г.
   
Мотиви от
    15.04.2019 г.

анд 32/2019

          Гл. XI. Oбщоопасни пресъпления - чл.235, ал.6,вр.ал.1 и чл.78а от НК

Военен съдия:    полк. Спасов


Решение №4  от 
    03.05.2019 г.
   
Мотиви от
    14.05.2019 г.

анд 31/2019

          Гл. III. Присвоявания - чл.204 б."а",вр.чл.201 и чл.78а от НК      Военен съдия:     
       капитан Луков
Решение №5  от 
    20.05.2019 г.
   
Мотиви от
    20.05.2019 г.

анд 45/2019

         Гл. XI. Oбщоопасни пресъпления - чл.354a, ал.5,пр.1,вр.ал.3,алт.2,т.1,пр.1 и чл.78а от НК     Военен съдия:      
      подп. Влашева
Решение №6  от 
    04.06.2019 г.
   Мотиви от
   19.06.2019 г.

анд 88/2019

         Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.378, ал.1 и чл.78a, ал.5 от НК
    Военен съдия:      
      полк. Шопов
Решение №7  от 
    18.09.2019 г. 
02.10.2019 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР