П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    НОХД/НЧХД 2019  
 Постановени съдебни актове по наказателни дела и наказателни дела с частен характер през 2019 г. от Военен съд - Пловдив.
НОХД/НЧХД 2019 година

Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

нчхд 142/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.146, ал.1 ..  НК

Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №1 от 15.01.2019 г. 
Мотиви от 13.05.2019 г.

нохд 119/2018

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т4,.. и чл.78а   НК 

Военен съдия:     капитан Луков

Присъда №2 от 05.02.2019 г. Мотиви от 14.03.2019 г.

нохд  17/2019

Гл. XI. Общоопасни престъпления - чл.354а, ал.1, пр.4 и пр.5 и чл.66, ал.1   НК

Военен съдия:     капитан Луков

Протокол №1 от 18.02.2019 г.

нохд  66/2018

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.144, ал.3, алт.1 ... чл. 66, ал.1  НК

Председател:     майор Влашева

Присъда №3 от 28.02.2019 г.
Мотиви от 22.03.2019 г.

нохд  88/2018

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212, ал.1, алт.1 НК

Председател:    полк. Катрев

Присъда №4 от 18.03.2019 г. Мотиви от 17.04.2019 г.

нохд  9/2019 Гл. VIII. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - чл.278, ал.1 и чл.78а НК Председател:    полк. Катрев

Присъда №5 от 21.03.2019г. Мотиви от 18.04.2019 г.

нохд  23/2019

Гл. XI. Общоопасни престъпления - чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4 и пр.5 и чл.55, ал.1, т.1   НК

Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №2 от 21.03.2019 г.

нохд  15/2019

Гл. XI. Общоопасни престъпления - чл.354а, ал.5 и чл.78а НК

Военен съдия:     полк. Влашева

Присъда №6 от 05.04.2019 г.
Мотиви от 05.04.2019 г.

нохд  30/2019

Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343б, ал. 1 и чл.55, ал.1, т.1

Военен съдия:     полк. Катрев

Протокол №3 от 04.04.2019 г.

        нохд   
    118/2018

Гл. XI. Общоопасни престъпления - чл.354а, ал.3, алт.2 и чл.54 НК

Председател:      кап. Луков

Присъда №7 от 08.04.2019 г.
Мотиви от 15.05.2019 г.

      нохд   
   39/2019

Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 НК

Военен съдия:     полк. Спасов

Протокол №4 от 18.04.2019 г.

       нохд  18/2019

      Гл. II. Отклонение от военна служба   - чл.385 алт.2 и чл.55, ал.1, т.1 НК

Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №8 от 02.05.2019 г.
Мотиви от 14.05.2019 г.

нохд  41/2019

Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343б, ал.1 и чл.78a, ал.1 НК

Военен съдия:     полк. Катрев

Протокол №5 от 09.05.2019 г.

нохд  44/2019 Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343б, ал.1 и чл.54, ал.1 НК Военен съдия:     полк. Влашева

Протокол №6 от 12.06.2019 г.

нохд  46/2019 Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343б, ал.1 от НК
Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №7 от 02.07.2019 г.

нохд  121/2018  Гл.II. Престъпления против личността  - чл.131, ал.1,т.12 и чл.54 от НК Председател:     полк. Шопов

Присъда №9 от 04.07.2019 г.
Мотиви от 16.09.2019 г.

нохд  80/2018 Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.339, ал.1, пр.2 и чл.54 от НК Председател:     полк. Шопов

Присъда №10 от 15.07.2019 г.
Мотиви от 19.07.2019 г.

нохд  76/2019 Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.339, ал.1,пр.2
Военен съдия:     полк. Катрев

Протокол №8 от 25.07.2019 г.

нохд  82/2019  Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343б, ал. 3, алт.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК
Военен съдия:     полк. Спасов

Протокол №9 от 14.08.2019 г.

нохд  89/2019  Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.343б, ал. 1 чл.55, ал.1, т.1 и чл.66, ал.1 от НК Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №10 от 26.08.2019 г.

нохд  48/2019       Гл. IV. Престъпления против брака, семейството и младежта - чл.191, ал.2,вр.2,чл.20,ал.2 и чл.78а от НК
Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №11 от 17.09.2019 г. Мотиви от 07.10.2019 г.

нохд  96/2018

Гл. XI. Общоопасни престъпления - чл.387, ал.3, вр., ал.1, вр., чл.26, ал.1 от  НК

 

Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №12 от 24.09.2019 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР