П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    ЧНД 2018  
 Постановени съдебни актове по частни наказателни дела през 2018 г. от Военен съд - Пловдив
ЧНД 2018 година

Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

 чнд 01/2018

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:     Майор Влашева

 Определение №4 от 22.01.2018 г.

чнд 10/2018

Гл.VII. Р-л II. Гаранция  чл.61, ал.3  НПК

Военен съдия:     Майор Влашева

Определение №5 от 01.02.2018 г.

чнд 23/2018

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:     полк. Шопов

Определение №8 от 13.03.2018 г.

чнд 35/2018

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:        к-н Луков

Определение №15 от 02.05.2018 г.

чнд 52/2018

Гл.XII. Веществени доказателства - чл.111, ал.3  НПК

Военен съдия:        к-н Луков

Определение №16 от 14.05.2018 г.

чнд 41/2018

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:     Майор Влашева

Определение №17 от 17.05.2018 г.

чнд 59/2018

Гл.VII. Р-л II. Задържане под стража  чл.64, ал.4  НПК

Военен съдия:     подп. Влашева

Определение №18 от 23.05.2018 г.

чнд 55/2018

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:        полк. Катрев

Определение №19 от 07.06.2018 г.

чнд 40/2018

Гл.X. Реабилитация - чл.86, ал.1, т.2 НК Военен съдия:     Майор Влашева

Определение №22 от 09.07.2018 г.

чнд 89/2018

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:        к-н Луков

Определение №34 от 03.10.2018 г.

чнд 112/2018

Гл.VII. Р-л II. Задържане под стража  чл.64, ал.4  НПК

Военен съдия:     подп. Влашева

Определение №42 от 20.11.2018 г.

чнд 87/2018

Гл.II. Р-л IV Множество престъпления - чл.25, ал.1  НК

Председател:     полк. Спасов

Определение №44 от 28.11.2018 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР