П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    АНД 2018  
 Постановени съдебни актове по административни наказателни дела през 2018 г. от Военен съд - Пловдив
АНД 2018 година

Съдебни актове  

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления  

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

 анд 195/2017

Гл. VIII. Престъпления против ДДО - чл.290а .. и чл.78а НК

Военен съдия:    полк. Катрев

Решение №1  от 04.01.2018 г.  Мотиви  от 04.01.2018 г. 

aнд 159/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.345, ал.2, ... и чл.78a  НК 

Военен съдия:     полк. Спасов

Решение №2  от 19.01.2018г. Мотиви  от 02.02.2018 г. 

aнд 3/2018

Гл.IX.Документни  престъпления  - чл.316, алт.1, ...  и чл.78а  НК

Военен съдия:    майор Влашева

Решение №3  от 31.01.2018г.

aнд 39/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343в, ал.2, ... и чл.78a  НК 

Военен съдия:     полк. Спасов

Решение №4  от 29.05.2018г. Мотиви  от 01.06.2018 г.

aнд 53/2018

Гл. IV.  Престъпления п-в брака, с-то и мл -а   - чл.182, ал.1, ... и чл.78a  НК 

Военен съдия:     капитан Луков

Решение №5  от 08.06.2018г. Мотиви  от 19.06.2018 г.

aнд 50/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.1, б."б", пр.2     НК 

Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №20  от 02.07.2018г.

aнд 36/2018 Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.372, ал.1, алт.2 и чл.78а   НК Военен съдия:    майор Влашева

Решение №6  от 05.07.2018г. Мотиви  от 18.07.2018 г.

aнд 85/2018 Гл.II. Престъпления против личността  - чл.131, ал.1, т.12, пр.1 и чл.78а  НК Военен съдия:    полк. Катрев Решение №7  от 04.09.2018г.
Мотиви  от 05.09.2018 г.
aнд 101/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.345, ал.2, ... и чл.78a  НК 

Военен съдия:     полк. Спасов

Решение №8  от 06.11.2018г.
Мотиви  от 06.11.2018 г.

aнд 103/2018 Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.388, ал.1, алт.2 и чл.78а   НК

Военен съдия:     капитан Луков

Решение №9  от 13.11.2018г. Мотиви  от 04.12.2018 г. 

aнд 106/2018

Гл.IX.Документни  престъпления  - чл.313, ал.2, ...  и чл.78а  НК

Военен съдия:    подп. Влашева

Решение №10  от 30.11.2018г. Мотиви  от 03.12.2018 г. 

aнд 105/2018

Гл.IX.Документни  престъпления  - чл.313, ал.2, ...  и чл.78а  НК

Военен съдия:    полк. Катрев

Решение №11  от 04.12.2018г. Мотиви  от 10.12.2018 г.

aнд 107/2018

Гл. XI. Общоопасни престъпления   - чл.345, ал.2, ... и чл.78a  НК

Военен съдия:     капитан Луков

Решение №12  от 06.12.2018г. Мотиви  от 17.12.2018 г.

aнд 108/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343в, ал.1, б."б", алт. 2 ... и чл.78a  НК 

Военен съдия:     полк. Спасов

Решение №13  от 14.12.2018г. Мотиви  от 17.12.2018 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР