П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    АНД 2018  
 Постановени съдебни актове по административни наказателни дела през 2018 г. от Военен съд - Пловдив
АНД 2018 година

Съдебни актове  

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления  

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

 анд 195/2017

Гл. VIII. Престъпления против ДДО - чл.290а .. и чл.78а НК

Военен съдия:    полк. Катрев

Решение №1  от 04.01.2018 г.  Мотиви  от 04.01.2008 г. гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР