П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    НОХД/НЧХД 2018  
 Постановени съдебни актове по наказателни дела и наказателни дела с частен характер през 2018г. от Военен съд - Пловдив.
НОХД/НЧХД 2018 година

Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

нохд 161/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212, ал.1, алт.1,.. и чл.66   НК 

Председател:     полк. Луков

Присъда №1 от 09.01.2018 г.

нчхд 59/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.130, ал.2  НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Протокол №2 от 10.01.2018 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР