П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    НОХД/НЧХД 2018  
 Постановени съдебни актове по наказателни дела и наказателни дела с частен характер през 2018г. от Военен съд - Пловдив.
НОХД/НЧХД 2018 година

Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

нохд 161/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212, ал.1, алт.1,.. и чл.66   НК 

Председател:     капитан Луков

Присъда №1 от 09.01.2018 г. Мотиви  от 13.02.2018 г. 

нчхд 59/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.130, ал.2  НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Протокол №2 от 10.01.2018 г.

нохд 160/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.4, ... и чл.66, ал.1   НК 

Председател:    полк. Катрев

Присъда №2 от 19.01.2018 г. Мотиви  от 19.01.2018 г.

нохд 194/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т4,.. и чл.78а   НК 

Председател:    полк. Спасов

Присъда №3 от 08.02.2018 г. Мотиви  от 12.02.2018 г. 

нохд 200/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т4,.. и чл.80, ал.1, т.5   НК 

 Военен съдия:    полк. Катрев

Присъда №4 от 12.02.2018 г. Мотиви  от 12.02.2018 г. 

нохд 209/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.3, пр.4, б."а"... и чл.66, ал.1   НК 

Председател:    полк. Спасов

Протокол №1 от 15.02.2018 г.

нохд 5/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1... и чл.66, ал.1   НК 

Военен съдия     капитан Луков

Протокол №2 от 08.03.2018 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР