П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    ЧНД 2017  
 Постановени съдебни актове по частни наказателни дела през 2017 г. от Военен съд - Пловдив
ЧНД 2017 година

Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

 чнд 66/2017

Гл.VII. Р-л II. Отстраняванеане  от  длъжност  чл.69, ал.1  НПК

Военен съдия:      Полк. Спасов

 Определение №20 от 18.05.2017 г.

чнд 68/2017

Гл.VII. Р-л II. Гаранция  чл.61, ал.3  НПК

Военен съдия:      Полк. Спасов

Определение №21 от 19.05.2017 г.

чнд 58/2017 

Гл.II. Р-л IV Множество престъпления - чл.25, ал.1  НК

Председател:      Полк. Катрев 

 Определение №23 от 07.06.2017 г.

чнд 74/2017 

Гл.X. Реабилитация -       чл.87, ал.1 НК

Военен съдия:     полк. Шопов

 Определение №27 от 03.07.2017 г.

чнд 118/2017 

Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:     Полк. Катрев 

 Определение №35 от 25.07.2017 г.

чнд 121/2017 Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК Военен съдия:     Майор Влашева
Определение №38 от 14.08.2017 г.
чнд 129/2017 Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:      Ст. лейт. Луков

Определение №42 от 28.09.2017 г.
чнд 131/2017 Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:      Ст. лейт. Луков

Определение №44 от 02.10.2017 г.
чнд 165/2017 Гл.XVIII. Действия на прокурора след завършване на разследването - чл.243 НПК

Военен съдия:       Капитан Луков

Определение №49 от 08.12.2017 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР