П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    АНД 2017  
 Постановени съдебни актове по административни наказателни дела през 2017 г. от Военен съд - Пловдив
АНД 2017 година

Съдебни актове  

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления  

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

 анд 324/2016

Гл.IX.Документни  престъпления  - чл.316, алт.1, ...  и чл.80, ал.1, т.5  НК

Военен съдия:    ст.лейт. Луков

Решение №1  от 12.01.2016 г.  Мотиви  от 19.01.2017 г. 

 анд 224/2016

Гл.IX.Документни  престъпления  - чл.316, алт.1, ...  и чл.78а  НК

Военен съдия:    полк. Шопов

Решение №2  от 26.01.2016г.   Мотиви  от 07.02.2017 г. 

анд 240/2016

Гл.II.Престъпления против личността  - чл.131, ал.1, т.1 ...  и чл.78а  НК

Военен съдия:    майор Влашева

Решение №3  от 20.02.2016г.   Мотиви  от 08.03.2017 г.

анд 23/2017

Гл. XIII. Военни престъпления - чл.387, ал.1,.. и чл. 78a НК

Военен съдия:    полк. Спасов

Решение №4  от 13.03.2017 г.  Мотиви  от 13.03.2017 г.

анд 36/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.354а, ал.5   НК 

Военен съдия:    ст.лейт. Луков

Решение №5  от 24.04.2017г.   Мотиви  от 17.05.2017 г. 

анд 57/2017

Гл.V.Престъпления против собствеността  - чл.197, алт.1, т.2 ...  и чл.78а  НК

Военен съдия:    майор Влашева

Решение №6  от 17.05.2017 г.  Мотиви  от 17.05.2017 г.

анд 99/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.1, б. "б"    НК

Военен съдия:    ст.лейт. Луков

Разпореждане №185 от 04.07.2017 г. 

анд 77/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.345, ал.2 ...  и чл.78а   НК

Военен съдия:    полк. Катрев

Решение №7  от 06.07.2017 г.  Мотиви  от 06.07.2017 г.

анд 89/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.345, ал.2 ...  и чл.78а   НК

Военен съдия:    ст.лейт. Луков

Решение №8  от 27.07.2017 г.  Мотиви  от 28.07.2017 г.

анд 123/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.345, ал.2 ...  и чл.78а   НК

Военен съдия:    майор Влашева

Решение №9  от 30.08.2017 г.  Мотиви  от 30.08.2017 г.

анд 124/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.345, ал.2 ...  и чл.78а   НК

Военен съдия:    полк. Шопов

Решение №10  от 14.09.2017 г.  Мотиви  от 14.09.2017 г.

анд 99/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.1 ...  и чл.78а   НК

Военен съдия:    ст.лейт. Луков

Решение №11  от 04.10.2017 г. Мотиви  от 18.10.2017 г.

анд 141/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.345, ал.2 ...  и чл.78а   НК

Военен съдия:    полк. Шопов

Решение №12  от 02.11.2017г. Мотиви  от 15.11.2017 г.

анд 163/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.354а, ал.5...  и чл.78а   НК 

Военен съдия:    майор Влашева

Решение №13  от 08.12.2017г. Мотиви  от 08.12.2017 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР