П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    НОХД/НЧХД 2017  
 Постановени съдебни актове по наказателни дела и наказателни дела с частен характер през 2017г. от Военен съд - Пловдив.
НОХД/НЧХД 2017 година

Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

нохд 281/2016

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.80,ал.1, т.5   НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Присъда №1 от 04.01.2017 г. Мотиви  от 05.01.2017 г.

нохд 295/2016

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК 

 Военен съдия:     полк. Шопов

Присъда №2 от 12.01.2017 г. Мотиви  от 18.01.2017 г.

нохд 23/2016

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.202б, ал.2, т.1,.. и чл.54   НК 

Председател:    полк. Катрев

Присъда №3 от 18.01.2017 г. Мотиви  от 16.03.2017 г.

нохд 305/2016

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.354а, ал.3, алт.2 т.1,.. и чл.66   НК 

Председател:    полк. Спасов

Протокол №1 от 27.01.2017 г.

нохд 1/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1, ... и чл.66, ал.1   НК 

Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №2 от 02.02.2017 г.

нохд 296/2016

Гл. VIII. Престъпления против ДДО - чл.270, ал.1.. и чл.78а НК 

Военен съдия:     полк. Катрев

Присъда №4 от 07.02.2017г. Мотиви  от 09.02.2017 г.

нохд 2/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Присъда №5 от 23.02.2017г.  Мотиви  от 09.03.2017 г.

нохд 24/2017

Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.385, предл.2  НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Протокол №3 от 23.02.2017 г.

нохд 11/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК 

Военен съдия:      ст.лейт. Луков

Присъда №6 от 28.02.2017 г. Мотиви  от 13.03.2017 г.

нохд 19/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.80,ал.1, т.5   НК 

Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №7 от 02.03.2017г. Мотиви  от 06.03.2017 г.

нохд 3/2017

Гл. X. Престъпления против реда и общественото спокойствие - чл.321, ал.3, пр.2,.. и чл.58 НК 

Председател:    полк. Катрев

Присъда №8 от 10.03.2017г. Мотиви  от 19.05.2017 г.

нохд 216/2016

Гл. XI. Общоопасни престъпления - чл.330, ал.3, пр.1,.. и чл.58а НК

Председател:    полк. Катрев

Присъда №9 от 14.03.2017г. Мотиви  от 23.03.2017 г.

нохд 280/2016

Гл. IX. Документни престъпления - чл.311, ал.2, ... и чл.78а НК

Военен съдия:      ст.лейт. Луков

Присъда №10 от 16.03.2017г. Мотиви  от 28.03.2017 г.

нохд 293/2016

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212, ал.1, алт.1   НК 

Председател:    полк. Спасов

Присъда №11 от 20.03.2017г. Мотиви  от 09.05.2017 г.

нохд 266/2016

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212, ал.1, алт.1   НК 

Председател:     майор Влашева

Присъда №12 от 06.04.2017г.  Мотиви  от 09.05.2017 г.

нохд 29/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1, ... и чл.66, ал.1   НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Протокол №4 от 11.04.2017 г.

нохд 28/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1, ... и чл.66, ал.1   НК 

Военен съдия:     полк. Катрев

Протокол №5 от 03.05.2017 г.

нчхд 15/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.130, ал.2  НК 

Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №19 от 03.05.2017 г.

нохд 47/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.202, ал.1, т.1   НК 

Военен съдия:      ст.лейт. Луков

Разпореждане №102 от 03.05.2017 г.

нохд 60/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.354а, ал.3, т.1,.. и чл.66, ал.1   НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Протокол №6 от 05.05.2017 г

нохд 43/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК

Председател:    полк. Спасов

Присъда №13 от 10.05.2017г. Мотиви  от 11.05.2017 г.

нохд 61/2017

Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.383, ал.1, алт.3... чл.66, ал.1  НК 

Военен съдия:      ст.лейт. Луков

Протокол №7 от 16.05.2017 г.

нохд 34/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК

Председател:     полк. Шопов

Присъда №14 от 18.05.2017г. Мотиви  от 19.05.2017 г.

нохд 67/2017

Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.387, ал.1, алт.2  НК 

Военен съдия:      ст.лейт. Луков 

Разпореждане №127 от 22.05.2017 г. 

нохд 189/2016

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.331, ал.3, пр.1,.. 1   НК 

Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №15 от 25.05.2017г. Мотиви  от 13.06.2017 г.

нохд 48/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК

Военен съдия:     полк. Катрев

Присъда №16 от 30.05.2017г.

нохд 65/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1, ... и чл.66, ал.1   НК 

Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №8 от 07.06.2017 г.

нохд 64/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.354а, ал.5.. и чл.78a  НК 

Военен съдия:     полк. Шопов

Присъда №17 от 09.06.2017г. Мотиви  от 26.06.2017 г.

нохд 62/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК

 Военен съдия:    майор Влашева

Присъда №18 от 14.06.2017г. Мотиви  от 16.06.2017 г.

нохд 5/2017

Гл. VIII. Престъпления против ДДО - чл.296, ал.1, алт.2.. и чл.78а НК 

Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №19 от 16.06.2017г. Мотиви  от 14.07.2017 г.

нохд 72/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.3, ... и чл.78a   НК 

Военен съдия:    майор Влашева

Присъда №20 от 19.06.2017г. Мотиви  от 23.06.2017 г.

нохд 128/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1, ... и чл.66   НК 

Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №9 от 05.09.2017 г.

нохд 56/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.130, ал.2  НК 

Военен съдия:      ст.лейт. Луков 

Протокол №43 от 28.09.2017 г.

нохд 130/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК

Председател:    полк. Катрев

Присъда №21 от 24.10.2017г. Мотиви  от 27.10.2017 г.

нохд 143/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1, ... и чл.66   НК 

Военен съдия:     полк. Шопов

Протокол №10 от 24.10.2017 г.

нохд 138/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК

Военен съдия:      ст.лейт. Луков 

Присъда №22 от 25.10.2017г.  Мотиви  от 06.11.2017 г.

нчхд 125/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.148, ал.2  НК 

Военен съдия:     полк. Катрев

Протокол №46 от 01.11.2017 г.

нохд 140/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.80, ал.1, т.5  НК

Председател:     майор Влашева

Присъда №23 от 02.11.2017г. Мотиви  от 03.11.2017 г.

нохд 117/2017

Гл. VIII. Престъпления против ДДО - чл.290, ал.1, .. и чл.66, ал.1 НК

Военен съдия:     полк. Спасов

Присъда №24 от 15.11.2017г. Мотиви  от 01.12.2017 г.

нохд 145/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т.4,.. и чл.78а   НК

Председател:     полк. Шопов

Присъда №25 от 19.12.2017г. Мотиви  от 20.12.2017 г. гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР