П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 
 186068 
 Начална страница  
 Военен съд - гр. Пловдив

Военен съд - Пловдив

гр. Пловдив,  ул. "Д-р Г.М. Димитров" № 28
тел: 032/ 621 242;  факс: 032/ 621 126 
БУЛСТАТ: 129004617


   Военен съд Пловдив обявява, че от електронната поща voenensd@gmail.com могат да бъдат изпращани електронно единствено незаверени копия на протоколи, определения, разпореждания, решения, присъди и мотиви по наказателни дела в зависимост от заявеното от страните.

     Във Военен съд Пловдив таксите по тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, се събират по три начина:
       -  чрез пос терминал в съда;
       -  в брой на касата в съда;
       -  по сметка; 
Банкова сметка
При внасяне на държавни такси, глоби и разноски:
УниКредит БулБанк      IBAN: BG14UNCR75273154675701; 
        BIC: UNCRBGSF

При внасяне на гаранции:
     УниКредит БулБанк      IBAN: BG14UNCR75273354675733;         
                                                  BIC: UNCRBGSF

 

Съдебна зала

Деловодство

 

 

 English 
Military court - Plovdiv
Военно-апелативния съд 
Военно-апелативния съд
гр. София
Военно-окръжна прокуратура 
Военно-окръжна прокуратура
гр. Пловдив
Военни съдилища 
Военни съдилища
София, Сливен
Адвокатски колегии 
Адвокатски колегии
Връзки 
Интернет страници
Третата власт отвътре 
Третата власт отвътре
гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР